آزمایشگاه مکانیک خاک

معرفی:

در اين آزمايشگاه فعاليتهای آموزشی جهت دانشجويان كارشناسی و فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی جهت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكتری صورت می‌گيرد و شامل دستگاههای سه‌محوری، تك‌محوری، برش مستقيم و دستگاه CBR می‌باشد.

آزمایش‌های استاندارد:

تجهیزات:

 • دستگاه برش مستقيم 2 عدد
 • سه‌محوري 2 عدد
 • ميکسر هيدرومتري 3 عدد
 • دستگاه ارزش ماسه‌اي
 • وسايل دانسيته
 • تک‌محوري 3 عدد
 • دستگاه CBR دو عدد
 • تحکيم 9 عدد
 • ترازوي ديجيتالي 5 عدد
 • آون 2 عدد
 • دستگاه پرس
 • دستگاه خمش برقي
 • ميزويبره کوچک 3 عدد
 • دستگاه اندازه‌گيري فشار منفذي
 • دستگاه ژئوفيزيک مقاومت خاک الکتريکي
 • دستگاه اندازه‌گيري سريع خاک
 • شيکر
 • مخلوط‌کن

مستندات:

اطلاعات تماس:

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر احمدی 
کارشناس مسئول: آقای مهندس بهزاد محمدی
شماره تماس:‌ 66164260
ساعات کار آزمایشگاه: 16:00-8:00
مکان: دانشکده مهندسی عمران

فعالیت‌های آزمایشگاه:

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.