آزمایشگاه روسازی

معرفی:

در اين آزمايشگاه فعاليتهای آموزشی جهت دانشجويان كارشناسی و فعاليتهای پژوهشی و تحقيقاتی جهت دانشجويان كارشناسی‌ارشد و دكتری صورت می‌گيرد. تجهيزات اين آزمايشگاه مربوط به آزمايشات قير و آسفالت و ساخت آنها می‌باشد كه در واقع به آن آزمايشگاه تحقيقاتی سوپر پيو (superpave) اطلاق می‌گردد كه مهمترين دستگاه آن رئومتر برشی ديناميكی می‌باشد (DSR). اين دستگاه رفتار رئولوژيك قير را در دمای متوسط و بالا بررسی و محاسبه می‌كند.

آزمایش‌های استاندارد:

آزمایش‌های زیر بطور استاندارد در این آزمایشگاه قابل انجام می‌باشند:

تجهیزات:

 • دستگاه تعيين دانسيته آسفالت و خاک
 • ترازوي ديجيتالي 2 عدد
 • سانتريفيوژ
 • دستگاه تعيين مقاومت در مقابل ضربه
 • دستگاه مارشال
 • دستگاه الک مکانيکي
 • دستگاه مقاومت سنگدانه در مقابل سايش 2 عدد
 • مخلوط‌کن 2 عدد
 • کوره الکتريکي 2 عدد
 • دستگاه چکش مارشال 4 عدد
 • دستگاه کشش قير
 • دستگاه جک مارشال
 • حمام آزمايشگاهي (عمل‌آوري) 3 عدد
 • دستگاه تعيين نقطه اشتعال
 • دستگاه ويسکوزيته قير
 • دستگاه تعيين نقطه نرمي قير
 • دستگاه تعيين درجه نفوذقير
 • پمپ وکيوم ديسکاتور
 • آون 2 عدد

مستندات:

اطلاعات تماس:

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر صبوری
کارشناس مسئول: خانم مهندس زهرا کمالی
شماره تماس:‌ 66164290
ساعات کار آزمایشگاه: 16:00-8:00
مکان: دانشکده مهندسی عمران

فعالیت‌های آزمایشگاه:

هیچ نوشته‌ای پیدا نشد.