تجهیزات نقشه‌برداری

معرفی:

تجهیزات نقشه‌برداری دانشکده عمدتاً به منظور آموزش در درس نقشه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

تجهیزات:

دوربین تئودولیت …………………………………………….  30 عدد

دوربین نیوو ……………………………………………………  12 عدد

ژالون ……………………………………………………………..  6 عدد

تراز ژالون ……………………………………………………….  19 عدد

ژالون پایه منشورخور ……………………………………….  6 عدد

پایه منشور ……………………………………………………..  18 عدد

منشور ……………………………………………………………  31 عدد

پایه دوربین ……………………………………………………  16 عدد

شاخص (میر) ………………………………………………….  20 عدد

استروسکوپ ……………………………………………………  7 عدد

 

 

اطلاعات تماس:

کارشناس مسئول: آقای احمد قانع
شماره تماس:‌ 66164258
ساعات کار آزمایشگاه: 16:00-8:00
مکان: دانشکده مهندسی عمران