روابط بین المللی

همکاری‌های بین‌المللی دانشکده مهندسی عمران با هماهنگی دفتر امور بین‌الملل دانشگاه انجام می‌شود.

 

فعالیت های اخیر:

برگزاری وبینار علمی توسط انجمن تکنولوژیست­ های آسفالت خاورمیانه (MESAT)

رده بندی قیر و اصلاح قیر در منطقه خاورمیانه Bitumen Grading and Modification in the Middle East با سخنرانی آقایان ...
خواندن بیشتر

وبینار علمی: معرفی معیار شکست مدل­ S-VECD و کاربرد آن روی مخلوطهای حاوی تراشه آسفالتی

Introducing S-VECD Model Energy-Based Fatigue Failure Criterion and Its Applications to Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) Mixtures دکتر محمدرضا صبوری، دانشکده ...
خواندن بیشتر

وبینار علمی: توسعه مشخصات طرح اختلاط عملکردی آسفالت برای بزرگراه عوارضی ایلی نوی

DEVELOPMENT OF A PERFORMANCE-RELATED ASPHALT MIX DESIGN SPECIFICATION FOR THE ILLINOIS TOLLWAY مهندس بهنام جهانگیری، کاندیدای دکترا در مهندسی عمران ...
خواندن بیشتر

وبینار علمی: آزمایش های عملکردی پس از تولید مخلوط آسفالتی در انتاریوی کانادا

مهندس سید محمد طبیب، مهندس ارشد بخش قیر و مواد قیری در MTO چهارشنبه 5 شهریور 1399، ساعت 13:30 تا ...
خواندن بیشتر

Intermittent Wave Breaking-induced Turbulence: A Synergy between High-fidelity Numerical Modeling and Field Observations

ِDr. Morteza DerakhtiSenior Research Scientist at the University of Washington’s Applied Physics Laboratory PhD in Civil Engineering, Center for Applied ...
خواندن بیشتر

A seminar on Acoustic emission Bayesian source location: Onset time

Dr. Ramin Madarshahian (Hosted by Professor Estekanchi) Abstract: This presentation is about application of Bayesian inference in engineering problems. The ...
خواندن بیشتر

Seminar on Elasticity and Wave Propagation in Granular Materials

Kianoosh Taghizadeh (University of Twente, NL - University of Stuttgart, DE) k.taghizadehbajgirani@utwente.nl (Hosted by Professor Pak) Abstract: Complex mixtures with ...
خواندن بیشتر

Seminar on The Urban Rail Capacity and Delay Analysis Using a Train Following Model

Dr. Saeid Saidi, PhD Assistant Professor Department of Civil Engineering University of Calgary (Hosted by Dr. Amir Samimi) Bio: Dr ...
خواندن بیشتر

Seminar on the Application of Passive Energy Dissipation Devices in Seismic Strengthening of Structures

Dipti Ranjan Sahoo Associate Professor, Department of Civil Engineering ,Indian Institute of Technology Delhi,New Delhi- 110016 (INDIA) E-mail: drsahoo@civil.iitd.ac.in , http://web.iitd.ac.in/~drsahoo/ ...
خواندن بیشتر

Earth Observation for Effective Water Management

Dr. Poolad KarimiSenior Lecturer at IHE Delft, Netherlands ...
خواندن بیشتر