برگزاری وبینار علمی توسط انجمن تکنولوژیست­ های آسفالت خاورمیانه (MESAT)

رده بندی قیر و اصلاح قیر در منطقه خاورمیانه

Bitumen Grading and Modification in the Middle East

با سخنرانی آقایان دکتر اِتزیو سانتاگاتا و دکتر ولید زیادَه،مدیریت جلسه با آقای دکتر حسین بهیا

چهارشنبه (27 ژانویه) 8 بهمن 1399، ساعت 16:30 تا 18:00 (به ­وقت ایران)

لینک ورود:

https://us.bbcollab.com/guest/ceaf6297b351426a85c930efd45b4077

نحوه ورود: آزاد و بدون نیاز به پسورد.

برای اطلاع از رئوس مطالب و بیوگرافی سخنرانان به لینک روبرو و یا فایل پیوست مراجعه شود: www.mesat.org