بررسی مقاومت ضربه ای بتن سبک حاوی دانه های EPS

نام دانشجو : مهرداد کهریزی

زمینه فعالیت محقق/دانشجو: بررسی آزمایشگاهی بتن حاوی دانه های منبسط شده پلی استایرن از لحاظ مقاو مت در برابر بارهای ضربه ای

ابزار و دستگاه های مورد استفاده:الک – شیکر – میکسر – قالب استوانه ای به قطر 10 وارتفاع 20 سانتی – دستگاه آزمون مقاومت فشاری – دستگاه آزمون مقاومت ضربه ای ( که از دانشگاه دیگر قرار است بیاورم ).

هدف آزمایش:تعیین مقاومت ضربه ای بتن سبک حاوی دانه های پلی استایرن منبسط شده در مقابل بارگذاری ضربه ای مطابق استانداردASTM 544-2R

شرحی مختصری از مراحل آزمایش:ماسه را مطابق طرح اختلاط ماتریس پایه الک کرده . سپس با سیمان و میکروسیلیس و فوق روان کننده و آب به میزان لازم ومطابق طرح اختلاط وهمچنین افزودن دانه های EPS اقدام به تهیه نمونه های استوانه ای به منظور مقاومت فشاری در سنین 7 و 28 روز نموده و ساخت نمونه های دیسکی برای سن 28 روز نموده که نمونه های دیسکی تحت بار گذاری ضربه ای قرار می گیرند.

نتیجه:بررسی مقاومت ضربه ای بتن سبک EPS در برابر بار ضربه ای با ساخت نمونه های با اندازه های مختلف EPS نتیجه مورد انتظار افزایش مقاومت ضربه پذیری با افزایش حجم دانه های EPS است.

ساخت بتن قلیا فعال سرباره ای RE

نام محقق: عرفان صفری زاده
زمینه فعالیت دانشجو: بتن قلیا فعال سرباره ای
ابزار و دستگاه های مورد استفاده:
سنگ شکن،برش،مقاومت فشاری
هدف آزمایش: REساخت بتن قلیا فعال سرباره ای یا
شرحی مختصری از مراحل آزمایش:
REاستفاده از سرباره در بتن یا

بررسی آلودگی آب رودخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای

نام محقق: سید محمد رادسرشت همدانی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ورودی ۱۳۹۸)
استاد راهنما: دکتر محمد راعی
بررسی آلودگی آب رودخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای
پارامتر های درجا‌(سنسور): DO_PH_Salinity_Ec_TDS_Temperature_turbidity
پارامتر های آزمایشگاهی:
TP_TN_PO4_NO3_NH3_Ch-a_COD_BOD_فلزات سنگین

استخراج پارامترهای کیفی آب‌های سطحی

نام محقق: رضا مفیدی نیستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی 1398 (زیر نظر جناب آقای دکتر تجریشی)
• زمینه فعالیت: استخراج پارامترهای کیفی آب‌های سطحی با استفاده از سنجش از دور (Remote Sensing)، مدلسازی احتمالاتی، سنجش آزمایشگاهی غلظت فسفات (Phosphate)، نیترات (Nitrate) و کلروفیل-آ (Chlorophyll-a)، اندازه‌گیری میدانی پارامترهای شوری (Salinity)، رسانایی الکتریکی (EC)، pH، مواد جامد معلق (TDS)، کدورت (Turbidity)، اکسیژن محلول (DO)، عمق سکی (Secchi-Depth) و عمق نفوذ نور در آب.

smart

روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته

نام محقق: فرید یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی ۱۳۹۸ (زیرنظر جناب آقای دکتر محمد راعی)

 زمینه فعالیت: استفاده از روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته نظیر UV_H2O2 برای تصفیه فاضلاب خمیر کاغذ و رسیدن به بهترین راندمان حذف ذرات و مواد معلق.
آزمایش های مورد استفاده شامل اندازه‌گیری COD و mlss و mlvss و DO و pH و رنگ و Turbidity و آمونیوم و فسفات می‌باشد.

مدیریت کیفیت آب تالاب و رودخانه های ورودی

نام محقق: مهدی یوسفی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ورودی 1399)
استاد راهنما: دکتر محمد راعی
زمینه تحقیقاتی:مدیریت کیفیت آب تالاب و رودخانه های ورودی
پارامتر های درجا (سنسور):DO_PH_Salinity_EC_TDS_Temperature_turbidity
پارامتر های آزمایشگاهی:
TP_TN_PO4_NO3_NH3_Ch-a_COD_BOD