آزمایشگاه روسازی پیشرفته

معرفی:

آزمایشگاه تحقیقاتی سوپرپیو در سال 1383فعالیت خود را ذیل مجموعه آزمایشگاه‌های قیر و آسفالت دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف آغاز نمود. تجهیزات پیشرفته این آزمایشگاه بستری مناسب برای پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فراهم نموده است.

قابلیت‌ها:

قابلیت‌های آزمایشگاه سوپرپیو در دو دسته کلی آزمایش‌های مربوط به مشخصات قیر (مانند رده‌بندی قیر) و آزمایش‌های مربوط به مشخصات مخلوط آسفالتی (مانند طرح اختلاط) تقسیم می‌شود.

آزمایش‌های استاندارد:

آزمایش‌های زیر بطور استاندارد در این آزمایشگاه قابل انجام می‌باشند:

  • آزمایش Rolling Thin Film Oven (RTFO)–ASTM D2872-12
  • آزمایش Pressure Aging Vessel (PAV)- ASTM D6521-13
  • آزمایش Rotational Viscometer (RV)- ASTM D4402M-15
  • آزمایش Dynamic Shear Rheometer (DSR)- ASTM D7175-15
  • آزمایش Bending Beam Rheometer (BBR)ASTM D6648-08
  • آزمایش Direct Tension (DT)- ASTM D6723-12
  • طرح اختلاط مخلوط آسفالتی به روش سوپرپیو(Gyratory Compactor)-ASTM D6925-15
  • آزمایش تعیین درصد قیر در مخلوط آسفالتی به وسیلهدستگاه Asphalt Binder Analyzer

تجهیزات:

Dynamic Shear Rheometer (DSR)

اين دستگاه مي‌تواند “(مدول مختلط برشي G*)” و “زاويه اختلاف فاز (d)” را در دماهاي متوسط و بالا اندازه‌گيري نمايد.

رئومتر برش ديناميكي تأثير مدت بارگذاري و دما را روي نمونة قير، به منظور بررسي ويژگي‌هاي كندرواني و الاستيك آن، تعيين مي‌كند.

Dynamic Shear Rheometer (DSR)

در سال 1396 یک دستگاه DSR جدید نیز برای آزمایشگاه تهیه شد که مکمل مناسبی برای دستگاه DSR قدیمی آزمایشگاه سوپرپیو دانشکده عمران است. دستگاه مذکور قابلیت‌های تحقیقاتی بسیار گسترده‌تری را نسبت به نمونه قدیمی خود در اختیار محققین قرار می‌دهد که از آن جمله می‌توان به آزمایش MSCR و LAS اشاره نمود

Bending Beam Rheometer (BBR)

اين دستگاه مقادير سختي خزشي S(t) و شيب منحني لگاريتم سختي خزشي بر حسب زمان  (m-value) را تعيين مي‌كند. از سختي به دست آمده مي‌توان خصوصيات مقاومت (شكست) قير در دماهاي پايين را به دست آورد

Direct Tension (DT)

این دستگاه به عنوان مکملی برای تعیین خصوصیات شكست قير در دماهاي پايين در کنار دستگاه آزمایش تیرچه خمشی به كار مي‌رود.

آزمایش مذکور با اعمال کشش با نرخ معین و اندازه‌گیری تنش و کرنش در لحظه گسیختگی نمونه به بررسی خصوصیات شکست قیر می‌پردازد.

Rotational Viscometer (RV)

ويسكومتر بروكفيلد مدل DVII+ براي اندازه‌گيري ويسكوزيته مايعات در دماهاي بالا (تا c300 يا F572) طراحي شده است.

مقدار ويسكوزيته اندازه‌گيري شده جهت تعيين دماهای اختلاط و تراکم مخلوط آسفالتی و بررسی قابلیت پمپاژ قیر در پالايشگاه‌ها و يا درون تجهيزات و ماشين‌آلات مربوط به مخلوط آسفالتي گرم، به كار مي‌رود.

Rolling Thin Film Oven (RTFO)

اين دستگاه براي شبيه‌سازي پيرشدگي قير در فرایند تولید و پخش مخلوط آسفالتی به كار مي‌رود. نمونه قير درون بطريهاي مخصوص در حال چرخش در درون دستگاه به مدت 85 دقيقه تحت دماي c˚163قرار مي‌گيرد، و در اين مدت جريان هواي گرمروي نمونه‌ها اعمال مي‌شود و بدين ترتيب مي‌توان فرایند پیرشدگی قیر (اکسیداسیون) را تسریع نمود.

Pressure Aging Vessel (PAV)

اين دستگاه براي شبيه‌سازي پيرشدگي قير در دوره خدمت‌رسانی به کار می‌رود. در اين آزمايش قير بدست آمده از RTFO تحت هواي پر فشار و دماي بالا (90 الي c˚110) به مدت 20 ساعت قرار مي‌گيرد تا فرایند پيري در آن تسريع شود. قیر حاصل می‌تواند جهت تعیین خصوصیات رئولوژیکی در دستگاه‌های DSR، BBR و DT مورد ارزیابی قرار گیرد.

دستگاه متراکم کننده ژیراتوری سوپرپیو

(Gyratory Compactor)

اين دستگاه براي ساخت نمونه‌هاي آسفالتي جهت تعيين خصوصیات مكانيكي و حجمي مخلوط آسفالتي گرم (HMA) با اعمال شرايط مشابه تراکم میدانی به كار مي‌رود.

دستگاه تعیین درصد قیر در مخلوط آسفالتی

Asphalt Binder Analyzer

به وسيله اين دستگاه مي‌توان مقدار درصد قير مصرفي درون نمونه‌های مخلوط آسفالتي(HMA)  غیرمتراکم، و همچنين مغزه‌هاي گرفته شده از روسازي‌هاي اجرا شده را به دست آورد. قير موجود در مخلوط آسفالتی درون كوره در دماي 540 درجه سانتي گراد سوزانده می‌شود.

اطلاعات تماس:

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر نادر طباطبائی
کارشناس مسئول: خانم مهندس زهرا کمالی
شماره تماس:‌ 66164290
ساعات کار آزمایشگاه: 16:00-8:00
مکان: دانشکده مهندسی عمران

فعالیت های آزمایشگاه:

دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه روسازی پیشرفته: آقای محمد صادقی

نام و نام خانوادگی: محمد صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری استاد راهنما: دکتر محمدرضا صبوری عنوان پایان‌نامه: بررسی ...

دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در آزمایشگاه- آقای امیر جعفری

نام و نام خانوادگی: امیر جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری استاد راهنما: دکتر نادر طباطبایی عنوان پایان‌نامه: ارزیابی ...