دستگاه‌های یونیورسال

معرفی:

دستگاه‌های یونیورسال (UTM)  توانایی انجام آزمایش‌های کششی، فشاری و خمشی را دارند. بارگذاری استاتیکی و دینامیکی نمونه‌های ساخته شده از فولاد، بتن، چوب، آسفالت، مصالح بنایی، پلاستیک و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه‌ها امکان‌پذیر است. دانشکده مهندسی عمران مجهز به سه دستگاه­ یونیورسال با ظرفیت‌های متفاوت می‌باشد:

  • دستگاه شماره 1 (Instron)، به ظرفیت اسمی 25 کیلونیوتن، مستقر در طبقه اول دانشکده مهندسی عمران (آزمایشگاه جامدات)
  • دستگاه شماره 2 (DARTEC)، به ظرفیت اسمی 100 کیلونیوتن، مستقر در طبقه همکف دانشکده مهندسی عمران (آزمایشگاه خاک)
  • دستگاه شماره 3 (DARTEC)، به ظرفیت اسمی 1000 کیلونیوتن، در مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران (آزمایشگاه میزلرزان)

آزمایش‌های استاندارد:

آزمایش‌های زیر در این آزمایشگاه قابل انجام می‌باشند:

• آزمایش کشش (میلگرد، ورق، تمسه و غیره)
• آزمایش فشار (بتن، آسفالت و غیره)
• آزمایش خمش ( میلگرد، میله و غیره)

همچنین آزمایش‌های متنوع دیگر نیز با توجه به درخواست متقاضی قابل انجام است. (موارد پژوهشی مانند آزمایش برروی میراگر و اتصالات به صورت شبه‌استاتیکی، موارد صنعتی مانند کشش نمونه‌های غیرمرسومی چون پیچ‌های پرمقاومت و زنجیر و کامپوزیتها).

تجهیزات:

مشخصات فنی دستگاه‌های یونیورسال

شماره ردیف نوع دستگاه یونیورسال 25 یونیورسال 100 یونیورسال 1000
کیلونیوتن کیلونیوتن  کیلونیوتن
1 نوع بارگذاری جابجایی-کنترل نیرو- کنترل و جابجایی-کنترل نیرو- کنترل و جابجایی-کنترل
2 دقت بارگذاری جابجایی-کنترل (میلیمتر بر ثانیه) 0.05 0.001 0.001
3 دقت بارگذاری نیرو-کنترل (کیلونیوتن بر ثانیه) 0.001 0.001
4 حد مجاز بارگذاری در فشار (کیلونیوتن) 70 700
5 حد مجاز بارگذاری در کشش (کیلونیوتن) 15 60 600
6 بیشینه فاصله مجاز بین 2 فک دستگاه (میلیمتر) 500 650 850
7 قطر نشمین دستگاه در آزمایش فشاری (میلیمتر) 150 300
8 حداقل طول نمونه در آزمایش کشش (میلیمتر) 200 250 300
9 قطر مجاز برای نمونه‌های با مقطع گِرد در آزمایش کشش (میلیمتر) 0-20 0-60
10 ضخامت مجاز برای نمونه‌های با مقطع مستطیلی در آزمایش کشش (میلیمتر) 0-6 0-15 0-50
11 حداکثر طول درگیر نمونه، در گیره آزمایش کشش (میلیمتر) 50 50 120
12 حداکثر عرض درگیر نمونه غیرگِرد، در گیره آزمایش کشش (میلیمتر) 20 50 120
13 نشیمن آزمایش خمش ندارد دارد دارد
14 اکستنسومتر (ازدیاد طول‌سنج) بنا به درخواست دارد دارد دارد

مشخصات اکستنسومترها

شماره اکستنسومتر طول گیج (میلیمتر) محدوده حرکت (میلیمتر)
1 30 10+
2 50 ±2.5
3 25 ±5
4 150 ±7.5

 

مستندات:

فرم استفاده از دستگاه های یونیورسال

آزمایشگاه یونیورسال

 اطلاعات تماس:

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر وهب توفیق
کارشناس مسئول: آقای مهندس محسن زنگانه
شماره تماس:‌ 66164259
ساعات کار آزمایشگاه: 16:00-8:00
مکان: دانشکده مهندسی عمران

فعالیت‌های اخیر آزمایشگاه:

آزمایش مقاومت فشاری بتن سبک

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی 10 در 10 تحت فشار قرار گرفته و رفتارشان استخراج شد. تعداد نمونه ها:56 تاریخ ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش باند بین چوب و FRP

در این آزمایش نمونه‌هایی از چوب و FRP که با چسب مخصوص به یکدیگر چسبانده شده‌اند در دستگاه کشش قرار ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش خمش سه نقطه‌ای لوله‌های تحت فشار

در این آزمایش مقاومت خمشی نمونه لوله‌های استوانه‌ای تحت خمش با وجود نقص هندسی بررسی شد. تعداد نمونه ها:4 تاریخ ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش کششی لینک فولادی

در این آزمایش مقاومت نهایی و مُد خرابی قطعه نشان داده شده در شکل استخراج گردید. تعداد نمونه ها:2 تاریخ ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری نمونه‌های مکعبی بتن فوق توانمند

در این آزمایش نمونه‌ها تحت بار فشاری فک‌های دستگاه قرار گرفته و نمودار بار-جابجایی بدست آمد. تعداد نمونه ها:10 تاریخ ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش باند بین دو بتن در برش

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی با شاکله مشخص در شکل تحت برش قرار گرفته و باند دو بتن در محل ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش کششی میلگرد

در این آزمایش نمودار نیرو-جابجایی میلگردهای با اندازه قطر مختلف تا نقطه گسیختگی استخراج گردید. تعداد نمونه ها:5 تاریخ شروع: ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش اتصال جوشی تحت پیچش

در این آزمایش مقاومت نهایی جوش تحت پیچش بوسیله تست خمش سه نقطه‌ای اندازه‌گیری شد. تعداد نمونه ها:2 تاریخ شروع: ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری بتن و انجام همزمان تست التراسونیک

در این آزمایش نمونه‌های مکعبی بتن تحت آزمایش فشاری قرار گرفته و با انجام همزمان تست التراسونیک از نمونه‌ها تحت ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری بتن ژئوپلیمری

نمونه‌های استوانه‌ای بتن ژئوپلیمری که تحت شرایط خورندگی مختلف قرار گرفته‌اند، تحت فشار قرار گرفته و نمودار نیرو-جابجایی هر نمونه ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال