دستگاه‌های یونیورسال

معرفی:

دستگاه‌های یونیورسال (UTM)  توانایی انجام آزمایش‌های کششی، فشاری و خمشی را دارند. بارگذاری استاتیکی و دینامیکی نمونه‌های ساخته شده از فولاد، بتن، چوب، آسفالت، مصالح بنایی، پلاستیک و کامپوزیت‌ها توسط این دستگاه‌ها امکان‌پذیر است. دانشکده مهندسی عمران مجهز به سه دستگاه­ یونیورسال با ظرفیت‌های متفاوت می‌باشد:

  • دستگاه شماره 1 (Instron)، به ظرفیت اسمی 25 کیلونیوتن، مستقر در طبقه اول دانشکده مهندسی عمران (آزمایشگاه جامدات)
  • دستگاه شماره 2 (DARTEC)، به ظرفیت اسمی 100 کیلونیوتن، مستقر در طبقه همکف دانشکده مهندسی عمران (آزمایشگاه خاک)
  • دستگاه شماره 3 (DARTEC)، به ظرفیت اسمی 1000 کیلونیوتن، در مرکز تحقیقات مهندسی زلزله دانشکده مهندسی عمران (آزمایشگاه میزلرزان)

آزمایش‌های استاندارد:

آزمایش‌های زیر در این آزمایشگاه قابل انجام می‌باشند:

• آزمایش کشش (میلگرد، ورق، تمسه و غیره)
• آزمایش فشار (بتن، آسفالت و غیره)
• آزمایش خمش ( میلگرد، میله و غیره)

همچنین آزمایش‌های متنوع دیگر نیز با توجه به درخواست متقاضی قابل انجام است. (موارد پژوهشی مانند آزمایش برروی میراگر و اتصالات به صورت شبه‌استاتیکی، موارد صنعتی مانند کشش نمونه‌های غیرمرسومی چون پیچ‌های پرمقاومت و زنجیر و کامپوزیتها).

تجهیزات:

مشخصات فنی دستگاه‌های یونیورسال

شماره ردیف نوع دستگاه یونیورسال 25 یونیورسال 100 یونیورسال 1000
کیلونیوتن کیلونیوتن  کیلونیوتن
1 نوع بارگذاری جابجایی-کنترل نیرو- کنترل و جابجایی-کنترل نیرو- کنترل و جابجایی-کنترل
2 دقت بارگذاری جابجایی-کنترل (میلیمتر بر ثانیه) 0.05 0.001 0.001
3 دقت بارگذاری نیرو-کنترل (کیلونیوتن بر ثانیه) 0.001 0.001
4 حد مجاز بارگذاری در فشار (کیلونیوتن) 70 700
5 حد مجاز بارگذاری در کشش (کیلونیوتن) 15 60 600
6 بیشینه فاصله مجاز بین 2 فک دستگاه (میلیمتر) 500 650 850
7 قطر نشمین دستگاه در آزمایش فشاری (میلیمتر) 150 300
8 حداقل طول نمونه در آزمایش کشش (میلیمتر) 200 250 300
9 قطر مجاز برای نمونه‌های با مقطع گِرد در آزمایش کشش (میلیمتر) 0-20 0-60
10 ضخامت مجاز برای نمونه‌های با مقطع مستطیلی در آزمایش کشش (میلیمتر) 0-6 0-15 0-50
11 حداکثر طول درگیر نمونه، در گیره آزمایش کشش (میلیمتر) 50 50 120
12 حداکثر عرض درگیر نمونه غیرگِرد، در گیره آزمایش کشش (میلیمتر) 20 50 120
13 نشیمن آزمایش خمش ندارد دارد دارد
14 اکستنسومتر (ازدیاد طول‌سنج) بنا به درخواست دارد دارد دارد

مشخصات اکستنسومترها

شماره اکستنسومتر طول گیج (میلیمتر) محدوده حرکت (میلیمتر)
1 30 10+
2 50 ±2.5
3 25 ±5
4 150 ±7.5

 

مستندات:

فرم استفاده از دستگاه های یونیورسال

آزمایشگاه یونیورسال

 اطلاعات تماس:

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر وهب توفیق
کارشناس مسئول: آقای مهندس محسن زنگانه
شماره تماس:‌ 66164259
ساعات کار آزمایشگاه: 16:00-8:00
مکان: دانشکده مهندسی عمران

فعالیت‌های اخیر آزمایشگاه:

آزمایش کشش بر روی مقره

عنوان آزمایش: آزمایش کشش بر روی مقره توضیح آزمایش: نمونه در فک کششی محکم شده و با افزایش فاصله بین ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده

عنوان آزمایش: آزمایش بارگذاری-باربرداری نمونه های خاک کوبیده شده توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل کوبیده و عمل آوری شده، ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری نمونه های کوبیده شده خاک و سیمان

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های کوبیده شده خاک و سیمان توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل  کوبیده و عمل آوری ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن معمولی و پلیمری

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتن معمولی و پلیمری توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتنی محصور شده با لوله UPVC و نیز پوشش GFRP

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های استوانه ای بتنی محصور شده با لوله UPVC و نیز پوشش GFRP توضیح آزمایش: ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش نمونه های فشاری ساخته شده از آجر و ملات

عنوان آزمایش: آزمایش نمونه های فشاری ساخته شده از آجر و ملات توضیح آزمایش: نمونه های مکعب مستطیل شکل ساخته ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری نمونه های خاک و سیمان کوبیده شده

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری نمونه های خاک و سیمان کوبیده شده توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل  کوبیده و عمل ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری و اسپلیت بتن معمولی و پلیمری

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری و اسپلیت بتن معمولی و پلیمری توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن معمولی و پلیمری ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش فشاری و اسپلیت بتن الیافی

عنوان آزمایش: آزمایش فشاری و اسپلیت بتن الیافی توضیح آزمایش: نمونه های سیلندری شکل بتن الیافی بین دو نشیمن آزمایش ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال

آزمایش کشش بر روی لینک کامپوزیت

عنوان آزمایش: آزمایش کشش بر روی لینک کامپوزیت توضیح آزمایش: نمونه در فک کششی محکم شده و با افزایش فاصله ...
خواندن بیشتر
/ / یونیورسال