بررسی مقاومت ضربه ای بتن سبک حاوی دانه های EPS

نام دانشجو : مهرداد کهریزی

زمینه فعالیت محقق/دانشجو: بررسی آزمایشگاهی بتن حاوی دانه های منبسط شده پلی استایرن از لحاظ مقاو مت در برابر بارهای ضربه ای

ابزار و دستگاه های مورد استفاده:الک – شیکر – میکسر – قالب استوانه ای به قطر 10 وارتفاع 20 سانتی – دستگاه آزمون مقاومت فشاری – دستگاه آزمون مقاومت ضربه ای ( که از دانشگاه دیگر قرار است بیاورم ).

هدف آزمایش:تعیین مقاومت ضربه ای بتن سبک حاوی دانه های پلی استایرن منبسط شده در مقابل بارگذاری ضربه ای مطابق استانداردASTM 544-2R

شرحی مختصری از مراحل آزمایش:ماسه را مطابق طرح اختلاط ماتریس پایه الک کرده . سپس با سیمان و میکروسیلیس و فوق روان کننده و آب به میزان لازم ومطابق طرح اختلاط وهمچنین افزودن دانه های EPS اقدام به تهیه نمونه های استوانه ای به منظور مقاومت فشاری در سنین 7 و 28 روز نموده و ساخت نمونه های دیسکی برای سن 28 روز نموده که نمونه های دیسکی تحت بار گذاری ضربه ای قرار می گیرند.

نتیجه:بررسی مقاومت ضربه ای بتن سبک EPS در برابر بار ضربه ای با ساخت نمونه های با اندازه های مختلف EPS نتیجه مورد انتظار افزایش مقاومت ضربه پذیری با افزایش حجم دانه های EPS است.

ساخت بتن قلیا فعال سرباره ای RE

نام محقق: عرفان صفری زاده
زمینه فعالیت دانشجو: بتن قلیا فعال سرباره ای
ابزار و دستگاه های مورد استفاده:
سنگ شکن،برش،مقاومت فشاری
هدف آزمایش: REساخت بتن قلیا فعال سرباره ای یا
شرحی مختصری از مراحل آزمایش:
REاستفاده از سرباره در بتن یا