آگهی برگزاری وبینار علمی در زمینه روسازی و مواد آسفالتی

مشخصات مبتنی بر عملکرد مخلوط های آسفالتی

Asphalt Mixtures Performance Related Specification (PRS)

دکتر امیر قنبری، پژوهشگر پسا دکتری در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی

چهارشنبه 13 اسفند 1399، ساعت 15:00 تا 16:30

لینک ورود:       https://vc.sharif.edu/ch/civil-seminar

نحوه ورود: آزاد و بدون نیاز به پسورد، بر روی گزینه “میهمان” کلیک و درج نام خود وارد شوید.

چکیده

روسازی‌های آسفالتی یکی از بزرگترین سیستم‌های زیرساختی در ایالات متحده است. امروزه آژانس‌های بزرگراه‌­های ایالتی (State Highway Agencies)  با مشکلات زیادی در رابطه با تضمین کیفیت مخلوط‌های آسفالتی در فرآیند راه سازی روبرو هستند. در حال حاضر این آژانس‌ها از مشخصات پذیرش بر اساس مجموعه‌ای از ویژگی‌های پذیرش کیفیت (Acceptance Quality Characteristic) به دست آمده در حین ساخت و پس از ساخت استفاده می‌کنند. مشخصات فعلی معمولاً مبتنی بر خصوصیات حجمی در محل و عمدتاً از شواهد و تجربیات مهندسی و با مبنای علمی کم بدست آمده است. در نتیجه ، یک نیاز مبرم برای ایجاد یک چار چوب مشخص مربوط به مشخصات مبنی بر عملکرد (PRS) وجود دارد.

محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی (NCSU) مدل‌های پیشرفته‌ای را برای پیش بینی رفتار مخلوط آسفالت ایجاد کرده‌اند. این مدل‌ها در نرم‌افزار پیش­بینی عملکرد روسازی،FlexPAVE  پیاده سازی شده‌اند. این نرم‌افزار برای شبیه‌سازی رفتار مواد در سطح ساختاری، تجزیه و تحلیل ویسکوالاستیک سه بعدی را انجام می‌دهد. در نتیجه، ترک‌های خستگی و عمق شیار در روسازی آسفالتی تحت بارگیری مختلف ترافیک، شرایط آب و هوایی، و سازه‌های مختلف روسازی قابل شبیه‌سازی است. مدل‌های توسعه یافته می‌توانند در مشخصات مربوط به عملکرد مخلوط آسفالت (PRS) استفاده شوند. برای پیاده‌سازی مدل‌های پیشرفته در عمل، مدل‌ها باید به ساده‌ترین شکل ممکن و بدون از دست دادن دقت زیاد به‌کار گرفته شوند. این تحقیق چارچوبی را پیشنهاد می‌دهد که به آژانس‌های بزرگراه‌های ایالتی امکان توسعه PRS را می‌دهد. در این تحقیق، چارچوبی برای تضمین کیفیت مخلوط آسفالتی طراحی شده است. این روش همچنین به مهندسین اجازه می‌دهد تا یک طراحی ترکیبی بهینه را بر اساس عملکرد پیش‌بینی شده روسازی/ مخلوط انتخاب کنند.

Bio

Amir Ghanbari is a Postdoc Researcher in the Department of Civil, Construction and Environmental Engineering at North Carolina State University (NCSU). He entered Sharif University of Technology (SUT) in 2008 and earned a Bachelor’s degree in Civil Engineering. He studied Road and Pavement Material and got his Master’s degree from SUT in 2015. His thesis focused on the evaluation of fracture properties of asphalt rubbers. In January 2016, he began the journey to pursue his doctorate of philosophy in Transportation Materials under the guidance of Dr. Y. Richard Kim and B. Shane Underwood at NCSU and got his Ph.D. in fall 2020. His research focuses on the performance and reliability analysis of asphalt mixtures in the Federal Highway Administration Performance-Related Specification (FHWA-PRS). Amir has published more than 10 journal and conference papers. He also contributed to publish two FHWA reports and he has published the FHWA-RSI Tech-brief.