آزمایش اتصالات ممان‌گیر تیر فولادی به ستون پیش‌ساخته بتن‌آرمه

آزمایش پنج نمونه اتصال با عنوان “ارزیابی رفتار لرزه‌ای اتصالات ممان‌گیر تیر فولادی به ستون پیش‌ساخته بتن‌آرمه” انجام شد.

نمونه تحت بارگذاری
نمونه PRCS3 در وضعیت ترک خورده
نمونه بارگذاری سیکلیک و ثبت نتایج لحظه ای

استاد مسئول آزمایش: دکتر خالو

دانشجوی: مهندس روح الله بختیاری دوست (دانشجوی دکترای گرايش سازه)

تاریخ انجام آزمایش:

مقاله های مستخرج شده:

  1. Khaloo, Alireza, and Bakhtiari Doost, Rooholah. “Seismic performance of precast RC column to steel beam connections with variable joint configurations.” Engineering Structures 160 (2018): 408-418.
  2. Bakhtiari Doost, Rooholah, and Khaloo, Alireza. “Influence of steel web panel on seismic performance of proposed precast RCS connections.” Submitted to Engineering Structures.