آزمایش کشش نمونه‌های فولادی سوراخ‌دار و بدون سوراخ

در این آزمایشات تعدادی نمونه کششی فولاد در شاکله بدون سوراخ و با وجود یک یا دو سوراخ در مرکز نمونه جهت بررسی رفتار شکست و تأثیر پارامتر بارگذاری و باربرداری بر رفتار نمونه‌ها مورد آزمایش قرار گرفتند.

تعداد نمونه ها:17
تاریخ شروع: شهریورماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400

آزمایش شکست بتن ژئوپلیمری

در این آزمایش بلوک‌های مکعبی بتن ژئوپلیمری 10 در 10 سانتی‌متری در فیکسچر مخصوصی که بدین منظور طراحی شده بود قرار گرفته و پس از اعمال جابجایی مقاومت شکست و مُد شکست نمونه مشخص گردید.

تعداد نمونه ها:24
تاریخ شروع: مهرماه 1400
تاریخ پایان: آبان‌ماه 1400

بررسی آلودگی آب رودخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای

نام محقق: سید محمد رادسرشت همدانی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ورودی ۱۳۹۸)
استاد راهنما: دکتر محمد راعی
بررسی آلودگی آب رودخانه‌ها و شناسایی منابع آلاینده نقطه‌ای و غیر نقطه‌ای
پارامتر های درجا‌(سنسور): DO_PH_Salinity_Ec_TDS_Temperature_turbidity
پارامتر های آزمایشگاهی:
TP_TN_PO4_NO3_NH3_Ch-a_COD_BOD_فلزات سنگین

استخراج پارامترهای کیفی آب‌های سطحی

نام محقق: رضا مفیدی نیستانی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی 1398 (زیر نظر جناب آقای دکتر تجریشی)
• زمینه فعالیت: استخراج پارامترهای کیفی آب‌های سطحی با استفاده از سنجش از دور (Remote Sensing)، مدلسازی احتمالاتی، سنجش آزمایشگاهی غلظت فسفات (Phosphate)، نیترات (Nitrate) و کلروفیل-آ (Chlorophyll-a)، اندازه‌گیری میدانی پارامترهای شوری (Salinity)، رسانایی الکتریکی (EC)، pH، مواد جامد معلق (TDS)، کدورت (Turbidity)، اکسیژن محلول (DO)، عمق سکی (Secchi-Depth) و عمق نفوذ نور در آب.

smart

روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته

نام محقق: فرید یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی ۱۳۹۸ (زیرنظر جناب آقای دکتر محمد راعی)

 زمینه فعالیت: استفاده از روش‌های بیولوژیکی، شیمیایی، فیلتراسیون و اکسیداسیون پیشرفته نظیر UV_H2O2 برای تصفیه فاضلاب خمیر کاغذ و رسیدن به بهترین راندمان حذف ذرات و مواد معلق.
آزمایش های مورد استفاده شامل اندازه‌گیری COD و mlss و mlvss و DO و pH و رنگ و Turbidity و آمونیوم و فسفات می‌باشد.

مدیریت کیفیت آب تالاب و رودخانه های ورودی

نام محقق: مهدی یوسفی

(کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست ورودی 1399)
استاد راهنما: دکتر محمد راعی
زمینه تحقیقاتی:مدیریت کیفیت آب تالاب و رودخانه های ورودی
پارامتر های درجا (سنسور):DO_PH_Salinity_EC_TDS_Temperature_turbidity
پارامتر های آزمایشگاهی:
TP_TN_PO4_NO3_NH3_Ch-a_COD_BOD